Saksliste for årsmøte i Hetlevik Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 17.02.22

Årsmøtet avholdes i Hetlevik klubbhus 17.3.22, kl. 18:00.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap.
10. Behandle forslag og saker.
11. Fastsette medlemskontingent
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
14.1 Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem.
14.2 Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
14.4 Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
14.5 Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Saksdokumenter er tilgjengelig for medlemmene 1 uke før årsmøtet. Send mail til post@hetlevikil.no for å få tilsendt saksdokumentene.

Med vennlig hilsen
Styret i Hetlevik Idrettslag

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.