Saksliste for årsmøte i Hetlevik Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 18.02.21

Årsmøtet avholdes digitalt den 18.3.21, kl. 18:00.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap.
10. Behandle forslag og saker.
10.1 Samarbeid med Askøy sportsklubb/Follese fotballklubb
11. Fastsette medlemskontingent
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:
14.1 Styre med leder, nestleder, fem styremedlemmer og ett varamedlem.
14.2 Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
14.3 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
14.4 Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
14.5 Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Påmelding til årsmøtet sendes til post@hetlevikil.no innen 16.03.2021. Link til årsmøtet sendes via mail til alle påmeldte.

Saksdokumenter er tilgjengelig for medlemmene 1 uke før årsmøtet. Send mail til post@hetlevikil.no for å få tilsendt saksdokumentene.

Med vennlig hilsen
Styret i Hetlevik Idrettslag

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.