Kontakt oss

Hetlevik idrettslag

post@hetlevikil.no
leder@hetlevikil.no
faktura@hetlevikil.no

Styret i Hetlevik idrettslag

Leder: Monica Lund overtok som leder i idrettslaget i 2020. Hun er på sitt andre år som leder i styret. Har 3 barn, hvor 2 av de spiller fotball i idrettslaget. Monica er brennende opptatt av godt oppvekstmiljø, og er derfor veldig glad for å kunne bidra til at barna i bygden har et tilholdssted og et tilbud hos oss.

Nestleder: Anette Paulsen har vært i styret i idrettslaget i 7 år. Hun har tre barn, og har lenge engasjert seg i aktivitet og oppvekstmiljø i bygden. Anette er en bauta i idrettslaget og er spesielt engasjert i klubbens eat move sleep arbeid: viktigheten av godt kosthold, aktivitet og søvn. I tillegg er hun cupansvarlig for den populære eat move sleep-cupen som HIL engasjerer i semptember hvert år.

Sekretær: Susanne Eide sitter i styret i Hetlevik IL for andre år på rad. Hun har også tidligere vært aktiv i klubbens arrangementkomitè, og vært en av mange viktige bidragsytere når det arrangeres tilstelninger i regi av HIL. Suasanne har tre barn, og til tross for at hun for tiden ikke har fotballspillende barn i Hetlevik har hun en viktig rolle i idrettslaget.

Sportslig leder: Ruben Abbedissen er ny i styret denne sesongen, og har allerede gjort seg bemerket på grunn av sitt store engasjement i klubben og i lokalmiljøet. Ruben har to barn, og til tross for at ingen av disse er gamle nok til å spille fotball har han valgt å bruke fritiden sin i styret i HIL.

Økonomiansvarlig: Christian Roti har lang fartstid i Hetlevik IL. Han har sittet i styret i idrettslaget i til sammen 4 år. Christian er alltid i godt humør, engasjert og styrer klubben sin økonomi på en trygg og god måte. Han har 3 fotballspillende barn, og er derfor naturlig nok ofte å se på fotballbanen – både som trener og som pappa.

Hus- og baneansvarlig: Magnus Åsheim har i år sitt tredje år i styret i Hetlevik IL. Han har vært aktivt med å bygge klubbhuset vårt, og ivaretar både bane og klubbhus på daglig basis. Når snøen laver ned og vi andre er ute i akebakken, sitter han på traktoren sin for å brøyte fotballbanen. Takket være Magnus sin formidable innsats er banen i Hetlevik grønn året rundt.

Leder for arrangementkomitè: Anette Heier Røe ble valgt inn i styret i Hetlevik idrettlag i år, og vi er veldig glad for å ha henne med på laget. Anette har tre barn, hvor to av de spiller fotball i idrettslaget. Hun er derfor mye å se på fotballbanen, og vil i år ha ansvar for de mange arrangementene i klubben.

Vararepresentant: Sindre Davanger er i år vararepresentant i styret i HIL. Dette er hans andre år som vara, og han har tidligere vært Hetlevik IL sin barnefotballansvarlig. Sindre har gjort en utmerket jobb for barnas fotballtilbud i bygden.