Fair-play ansvarlig

Rollen Fair Play ansvarlig er del av idrettslagets oppgaver knyttet til å være godkjent Fair Play klubb i NFF Hordaland.

Fair Play ansvarlige skal: 

  • Ansvar for Hetlevik ILs Fair Play utvalg. 
  • Være kontaktpunkt  mot trenere, ledere og medlemmer i Hetlevik IL for saker som gjelder Fair Play  
  • Være pådriver for, samt promotere Fair Play i Hetlevik IL 
  • Sørge for at Fair Play alltid er et tema i møter og arrangement som arrangeres av Hetlevik IL                                            
  • Sørge for at foreldrevettregler blir gjort kjent hos trenere, ledere, spillere og foreldre i Hetlevik IL 
  • Koordinere bruk av kampvert i alle lag i alle alderstrinn og på denne måten være med på å sørge for at kamper blir gjennomført etter «Fair Play» prinsippet. 
  • Foreslå og legge til rette for Fair Play aktiviteter i Hetlevik IL  gjennom året samen med de enkelte lag, sportslig utvalg og styret.                                                                                                                    
  • Ansvar for planlegging av kick-off med verdimøte og tema fra «trygge rammer» 
  • Sørge for at det årlige temaet fra «trygge rammer» blir gjort kjent og jobbet med i Hetlevik IL gjennom hele året.  
  • Være kontaktpunkt mellom Hetlevik IL og NFF Hordaland i saker som gjelder Fair Play