Rutiner for kampvert på hjemmekamper:

Hetlevik IL skal gjennomføre alle hjemmekamper i henhold til NFF sine regler. I dette ligger det at alle lag skal ha en kampvert som skal bidra til at fotballkampene foregår i trygge rammer hvor mestring og trivsel står i fokus  

Alle klubbens lag skal ha en kampvert, en oppgave som kan være fast eller gå på rundgang blant foreldrene. Kampverten ifører seg «kampvertvest» som utdeles fra trener sin drakt bag.  

Rollen innebærer: 

Før kampen:    

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden. 
 • Ta imot bortelaget og ønske dem velkommen 
 • Vise hvilken bane det skal spilles på, hvor toalettene er osv. 
 • Ta imot dommer og ønske han\hun velkommen   
 • Se til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene\trener benk og holder fornuftig avstand til sidelinjen.    
 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet. 
 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.    
 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er.   

Under kampen:    

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.    
 • Oppfordre til gode og positive heiarop slik at det er spillere\lag som er i fokus. Ta kontakt hvis det går over streken. 
 • At negativ oppførsel mot egne og andre spillere\lag ikke aksepteres. 
 • Prate med dommer i pausen.   
 • Påse at alle tilskuere holder fornuftig avstand til sidelinje.    
 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.   

Etter kampen:    

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen.    
 • Takker begge lag og dommer.    
 • Rydde rundt banen etter kampslutt.