Historien om HIL

Hetlevik Idrettslag ble stiftet 30. mai 1946 etter initiativ fra Erik Hole. Det ble valgt et interimstyre bestående av Erik Hole, Torkjell Sollesnes, Nils Solberg, Magne Soltvedt og Sigurd Paulsen. Kontingenten ble satt til 1 krone for voksne og 50 øre for barn, totalt kom det inn 30,50 kroner i kontanter på stiftelsesdagen. Medlemsmassen talte 50 personer første året.

Det nyetablerte idrettslaget startet på bar bakke, og en av de første oppgavene til interimstyret, var å starte arbeidet med å etablere en idrettsplass. I 1951 sto banen, med målene 40x70m, klar. Idrettsplassen har gjennomgått flere utbedringer og utvidelser, og som følge av raset som gikk i “Kastabrekko” 26.januar 1962, fikk idrettslaget masser til utvidelsen av bane.

I idrettslaget har man hold på med ulike idretter og aktiviteter. Fotball har vært gjennomgående, men klubben har også drevet med håndball, friidrett, trim/idrettsmerke, småbarnstrim, volleyball, idrettsskole, dans og yoga. Noen snørike vintre på 60 og 70-tallet ble det også arrangert skirenn i idrettslagets regi.

Ønsker du å vite mer om idrettslagets historie? I vår jubileumsbok “70 år med dugnadsånd og vennskapsbånd” får du mange gode historier og skatter fra stiftelsen og frem til i dag. Ta kontakt på post@hetlevikil.no om du vil kjøpe boken.