Hetlevik idrettslags lov

LOVNORM FOR IDRETTSLAG 

Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 

LOV FOR HETLEVIK IDRETTSLAG 

Stiftet 30. mai 1946, vedtatt av stiftelsesmøte 30.mai 1946. 

Sist endret 01.januar 2020 

Les videre
Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Hetlevik idrettslags lov

Innkalling til årsmøte i Hetlevik idrettslag 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Hetlevik idrettslag.
Årsmøtet vil avholdes digitalt den 18.03.2021 kl. 18.00.

Påmelding til årsmøtet sendes post@hetlevikil.no innen 16.03.2021. Link til årsmøtet sendes via mail til alle påmeldte.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 04.03.2021 til post@hetlevikil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hetlevikil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hetlevik idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hetlevik idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hetlevik idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hetlevik idrettslag kontaktes på post@hetlevikil.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Innkalling til årsmøte i Hetlevik idrettslag 2021

Sammenslåing av A-lagene til HIL og FFK

Styrene i de respektive klubbene har besluttet å slå sammen a-lagene med øyeblikkelig virkning.

Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Sammenslåing av A-lagene til HIL og FFK