Innkalling til årsmøte i Hetlevik idrettslag 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i Hetlevik idrettslag.
Årsmøtet vil avholdes digitalt den 18.03.2021 kl. 18.00.

Påmelding til årsmøtet sendes post@hetlevikil.no innen 16.03.2021. Link til årsmøtet sendes via mail til alle påmeldte.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 04.03.2021 til post@hetlevikil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.hetlevikil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Hetlevik idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Hetlevik idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Hetlevik idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Hetlevik idrettslag kontaktes på post@hetlevikil.no.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Beredskapsplan

Innledning

Hetlevik Il ønsker å tilby gode opplevelser gjennom aktiviteter, arrangementer og reiser, men kriser og ulykker kan oppstå. Beredskapsplanen har til hensikt å skape trygghet hos deltagere, pårørende og ledere, samt redegjøre for handlingsplan dersom en alvorlig situasjon skulle oppstå.

Les videre
Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Saksliste for årsmøte i Hetlevik Idrettslag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 18.02.21

Årsmøtet avholdes digitalt den 18.3.21, kl. 18:00.

Saksliste:

Les videre
Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fair-play ansvarlig

Rollen Fair Play ansvarlig er del av idrettslagets oppgaver knyttet til å være godkjent Fair Play klubb i NFF Hordaland. 

Les videre
Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Verdier

Som idrettslag skal Hetlevik il være en viktig aktør i lokalmiljøet og klubben skal være kjent som: 

GUTS-
Glede- Utvikling- Trygghet- Samhold 

Les videre
Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Verdier

Hjemmekamper

Rutiner for kampvert: 

Hetlevik IL skal gjennomføre alle hjemmekamper i henhold til NFF sine regler. I dette ligger det at alle lag skal ha en kampvert som skal bidra til at fotballkampene foregår i trygge rammer hvor mestring og trivsel står i fokus  

Alle klubbens lag skal ha en kampvert, en oppgave som kan være fast eller gå på rundgang blant foreldrene. Kampverten ifører seg «kampvertvest» som utdeles fra trener sin drakt bag.  

Les videre
Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Hjemmekamper

Hetlevik idrettslags lov

LOVNORM FOR IDRETTSLAG 

Vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019. 

LOV FOR HETLEVIK IDRETTSLAG 

Stiftet 30. mai 1946, vedtatt av stiftelsesmøte 30.mai 1946. 

Sist endret 01.januar 2020 

Les videre
Skrevet i Uncategorized | Kommentarer er skrudd av for Hetlevik idrettslags lov

Sammenslåing av A-lagene til HIL og FFK

Styrene i de respektive klubbene har besluttet å slå sammen a-lagene med øyeblikkelig virkning.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar